Flere unge kvinder får medicin for adhd

To kvinder fortæller, at de udadtil har været velfungerende i skolen, og det, tror de, er grunden til, at deres adhd ikke er blevet opdaget.

For første gang, i den tid tallene er opgjort, fik flere kvinder end mænd i aldersgruppen 18 til 24 år i 2022 udskrevet adhd-medicin. Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen.

Samtidig viser tallene, at der generelt i aldersgruppen igen i 2022 var en stigning i udskrevet adhd-medicin.

Stigningen kommer i kølvandet på mange år med mere fokus på adhd.

Søren Dalsgaard, der er lærerstolsprofessor i Børne- og Ungdomspsykiatri ved Region Hovedstadens Psykiatri, forklarer, at stigningen i antallet af kvinder på adhd-medicin kan skyldes, at der har været en ”pukkel” af folk med adhd, der indtil for få år siden ikke har været fundet.

- I den pukkel er der langt flere piger end drenge, der ikke er blevet fundet. Så på den måde, er der virkelig sket en kæmpe udvikling.

En udvikling, der ifølge ham, er positiv, men som på et tidsounkt nok bør bremse op, for det vil betyde, at man måske på et tidspunkt behandler flere, end der reelt set har sygdommen.

Regner med at kurven flader ud

Tallene viser, at der i 2012 var 4572 mænd og 2791 kvinder i alderen 18 til 24 år, der fik udskrevet adhd-medicin. I 2022 var de tal steget til 8198 mænd og 8797 kvinder.

Det svarer til, at der i 2022 var 3,1 procent af mænd og 3,5 procent af kvinder i aldersgruppen 18 til 24 år, der havde fået udskrevet adhd-medicin.

Selvom tallene viser, at der nu er flere kvinder end mænd i alderen 18 til 24 år, der har fået udskrevet adhd-medicin, mener Søren Dalsgaard, at det tal burde være ens for kønnene.

- Vi forventer, at der blandt voksne er lige mange kvinder og mænd med adhd, siger Søren Dalsgaard.

Han forklarer, at studier har vist, at mindst 4 procent af befolkningen i den aldersgruppe har adhd, og derfor forventer han også, at stigningen i folk, der får medicinen, snart begynder at flade ud.

- Jeg regner med, at det flader ud, når vi får fundet og behandlet dem, der er i den pukkel, og vi når op på et niveau, hvor vi er med, fortæller Søren Dalsgaard.

Kvinder med adhd har været sværere at opdage

Søren Dalsgaard fortæller, at drengenes kurve begyndte at flade ud for 10 år siden, da man havde fundet dem, der har adhd.

Samtidig har pigerne med adhd gemt sig bedre i mængden i eksempelvis skolen.

Det skyldes, at de fleste piger med adhd har indadvendte symptomer, som omgivelserne måske ikke bemærker. Modsat er drengenes symptomer ofte nogle, der forstyrrer omgivelserne og derfor bliver opdaget.

- Lidt karikeret sidder en pige med adhd i klassen, kigger ud ad vinduet og er lidt dagdrømmende. Hun følger ikke med og er ængstelig. Hvor en dreng farer rundt, siger Søren Dalsgaard.

Medicinen har hjulpet

En af dem, der for nyligt at begyndt at tage medicin for adhd er 21-årige Nanna Sandholt. Hun blev diagnosticeret med adhd i februar i år.

Hun har ofte oplevet at ”hyperfokusere” så meget, at hun har glemt alt andet omkring sig.

Hun har også oplevet at "zone ud", når hun har skullet koncentrere sig i skolen, og her har medicinen hjulpet hende til at få mere kontrol over sit fokus, fortæller hun.

- Man kommer tættere på at have det samme udgangspunkt som alle mulige andre mennesker.

Hun tror ikke, at hendes adhd er blevet opdaget før nu, fordi hun altid har virket som en pige, der var velfungerende, og som klarede sig godt i skolen.

- Der er nogle fordomme om, hvordan drenge og piger er i skolen, og der har jeg bekræftet de fordomme ved at kunne følge godt med i skolen, fortæller Nanna Sandholt og uddyber:

- De symptomer, jeg selv har oplevet, har været indre uro.

Har haft det svært

27-årige Sofie Buus har før medicinen oplevet, at det var uoverskueligt at gøre små dagligdagsting som at tømme opvaskemaskinen.

Men udadtil har hun altid været glad og velfungerende med mange venner. Hun tror, det er grunden til, at hun ikke har fået diagnosen adhd før for lidt over tre år siden.

- Hvis jeg havde fået stillet diagnosen tidligere, så havde jeg måske klaret det bedre i skolen og fundet mere ro, fortæller Sofie Buus.

Da hun var yngre, kunne hun sidde i skolen og stirre ud af vinduet, mens hendes "hjerne galoperede afsted”. Et usynligt symptom, der nu er kommet mere fokus og viden om.

- Der er kommet mere fokus på det, fordi man har opdaget, at det ikke kun er drenge, der kravler på væggene og er nogle bøller.